Metālatkarīgie proteīni
Metālatkarīgie proteīni ir proteīni, kuri satur kādu metālu jonu, kam ir strukturāla loma, vai kas darbojas kā kofaktors. Ir izpētīts, ka aptuveni puse no visiem atklātajiem proteīniem satur kādu no metāla joniem, lai gan tikai aptuveni viena trešdaļai proteīnu metāla joni ir nepieciešami to funkciju izpildei. Daļai enzīmu metāla jons ir nepieciešams tā pareizas konformācijas izveidei, bet daļai tas ir nepieciešams to funkciju veikšanai (Thomson & Gray, 1998). Metālproteīnos parasti metālu jonus koordinē aminoskābju atlikumos esošie slāpekļa, skābekļa vai sēra atomi. Ļoti nozīmīgs ir imidazola gredzens histidīnā. Tieši ar imidazola gredzenā esošo slāpekļa atomu tiek koordinēts CA IX aktīvajā centrā esošais Zn2+ jons. CA IX aktīvajā centrā esošais Zn2+ jons ir nepieciešams CA IX bioloģiskajai aktivitātei. Pozitīvi lādētais cinka jons polarizē piesaistīto H2O molekulu un negatīvi lādētais hidroksīda jons reaģē ar oglekļa dioksīdu (Berg et al., 2002).
  • Sākumlapa
  • Jānis Leitāns 13.01.2013