Ogļskābes anhidrāžu iedalījums
Ir vismaz 5 CA klases un starp tām nav noteiktas aminoskābju homoloģijas. Tās dažkārt lieto kā piemēru konverģentajai evolūcijai. CA tiek iedalīti α, β, γ, δ un ε klasēs (Berg et al., 2002).
α-CA
α-CA ir enzīmi, kas sastopami zīdītājos. Galvenā α-CA nozīme zīdītājos ir saglabāt skābju-bāzu līdzsvaru asinīs un citos audos, kā arī palīdzēt izvadīt oglekļa dioksīdu ārpus audiem (Mori et al., 1999). α-CA enzīmi tiek iedalīti 4 apakšgrupās: Ir arī 3 papildus CA izoformas (CA-VIII, CA-X un CA-XI), kuru funkcijas vēl ir neskaidras (Sly WS & Hu PY, 1995).
Citas CA klases
β-CA ir sastopamas baktērijās un hloroplastos (Tanz, et al., 2009). γ-CA ir sastopamas metānu producējošās baktērijās (Parisi, 2000). δ-CA ir sastopamas kramaļģēs (Lane et al., 2005). ε-CA sastopamas hemolitotrofos organismos un ciānbaktērijās (So et al., 2004). Augos sastopamās β-CA pēc struktūras nav līdzīgas α-CA un no evolūcijas viedokļa tās nav radniecīgas, bet tās katalizē tādu pašu reakciju un arī izmanto cinka jonu aktīvajā centrā (Mitsuhashi et al., 1999). Augos β-CA palīdz paaugstināt ogļskābās gāzes koncentrāciju hloroplasta iekšienē, lai paaugstinātu karboksilācijas ātrumu enzīmam RuBisCO (Tanz et al., 2009). δ-CA, kas sastopama kramaļģēs, aktīvajā centrā cinka vietā atrodas kadmijs. To var izskaidrot ar zemo cinka koncentrāciju okeānā. Kadmijs tiek pieskaitīts pie ļoti toksiskiem smagajiem metāliem bez bioloģiskas funkcijas un šī ogļskābes anhidrāze ir vienīgais līdz šim atklātais enzīms, kas kadmiju izmanto savas bioloģiskās funkcijas veikšanā (Lane et al., 2005).
oglskabes_angidrazu_salidzinajums

3. attēls. α,β,γ CA klašu dažādās struktūras. Attēlā redzams, ka CA struktūras starp klasēm ir pilnīgi atšķirīgas, lai gan to katalītiskā reakcija nemainās (Hewett-Emmett & Tashian, 1996).
Figure 3. α,β,γ CA families structure divergence. In figure can see that CA structures between families are completely different, although their catalytic reaction hold constant (Hewett-Emmett & Tashian, 1996).
  • Sākumlapa
  • Jānis Leitāns 13.01.2013