kreisais

Baltais zaķis Lepus timidus L.

labais
Informācija
sākums
morfoloģija
izplatība
dzīves vides izvēle
vairošanās
barošanās
uzvedības raksturojums
informācijas resursi
Citi interneta resursi

galerija

Citu studentu referāti

Sākums

Baltais zaķis (Lepus timidus) pieder pie zaķveidīgo kārtas (Lagomorpha), zaķu dzimtas (Leporidae) un zaķu ģints (Lepus), kurā ietilpst 30 sugas. Latvijā baltajam zaķim līdzās pastāv pelēkais zaķis (Lepus europaeus), kas kļuvis par dominējošo sugu šajā dzimtā [6].

Baltais zaķis iekļauts Bernes konvencijas aizsargājamo sugu sarakstā [4].


Šajā mājaslapā ir atrodams baltā zaķa morfoloģijas apraksts, kā arī apkopota informācija par baltā zaķa ekoloģiju, kas sevī ietver informāciju par izplatību, nepieciešamajiem biotopiem, vairošanos, barošanos un uzvedību.

Pieejamā informācija ir iegūta no uzticamiem un kvalitatīviem avotiem.

Santa Voitkāne Pēdējo reizi mainīts:
18.01.2012.