SATURS

Pazīmes
Attīstība
Barība
Vairošanās
Ziemošana
Izplatība
Ekoloģiskā nozīme
Apdraudētība un aizsardzības mehānismi

Pētījumu metodes 
            Relatīvā daudzuma noteikšana
           Absolūtā daudzuma noteikšana
Iespējamie rezultāti 
Izmantotā literatūra

Pielikums (Attēli)

                               [Iziet]